Rooster kookavonden

EVEN PAS OP DE PLAATS VANWEGE HET VIRUS! WE PAKKEN DE DRAAD WEER OP ZODRA DAT VERANTWOORD IS.

We koken in vier kookgroepen. In principe koken we op de tweede woensdag van de maand, de vrijdag daar op volgend, de donderdag daar weer op volgend en tot slot de vrijdag daarna. Soms wijken we van dit schema af: dan staat dat nog even vermeld in het schema.

Voor het eerste half jaar van 2020 kun je hier het schema downloaden: SCHEMA KOOKAVONDEN VOORJAAR 2020

(Hier het schema VOORJAAR 2020 voor een snelle ‘preview’).