Mystery box

Op 2 maart 2019 organiseren we een Culinaire Mystery Box Wedstrijd voor leden van CCP.

Het is een wedstrijd waarvoor deelnemers zich individueel inschrijven.
De wedstrijd bestaat uit twee delen: een praktijkdeel, waarin deelnemers samen met twee andere koks een gerecht bedenken, bereiden en aan de jury presenteren, en er is een individuele meerkeuzetoets waarmee de theoretische kennis van de kandidaten wordt getoetst. Voor beide onderdelen kan elke individuele deelnemer punten vergaren; de deelnemer met het hoogste aantal punten mag als eerste een keuze maken uit de prijzen van de prijzentafel, daarna degene die als tweede eindigt, enzovoort. Er is voor iedere deelnemer een prijs(je).

De praktijktest: het lot bepaalt welke gerecht door de deelnemer wordt gekookt. Aan de hand van de inhoud van de mystery box en de andere beschikbare ingrediënten wordt door drie koks een voor-, een hoofd-, of een nagerecht bedacht, bereid en uitgeserveerd (drie of vier gangen, afhankelijk van het aantal deelnemers). Daarmee bepaalt het lot ook met wie men kookt.
De jury beoordeelt de gerechten op originaliteit, kooktechnische realisatie, smaak en smaakbalans en presentatie. Met de praktijktest kunnen maximaal veertig punten worden verdiend. De punten voor de praktijktest worden aan elk van de koks die aan één gerecht werken toegekend.

De theorietest: deze test bestaat uit veertig vragen op culinair en kooktechnisch gebied. De test wordt schriftelijk afgenomen. Overleg met anderen is tijdens het uitvoeren van de test niet toegestaan. Ook is het gebruik van externe bronnen zoals internet niet toegestaan. Het gebruik van een telefoon is daarom tijdens het invullen van de test verboden.
Deelnemers die zich niet houden aan bovenstaande voorwaarden, worden uitgesloten van verdere deelname aan de theorietest en scoren daarmee nul punten voor deze test.
Met deze test kunnen maximaal veertig punten worden vergaard.

De jury bestaat uit: Mathilde, Manon, Marieke, Hiske en Jan (vz). De juryleden zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd. De jury geeft een toelichting op de gepresenteerde gerechten en op de resultaten van de theorietest en maakt vervolgens de rangorde van de individuele deelnemers bekend. Het toegekende aantal punten wordt niet bekendgemaakt;  over de uitslag is geen discussie mogelijk (althans niet met de jury).

De prijzentafel: er is een ruim aanbod aan prijzen en prijsjes. De meeste van deze prijzen zijn gewonnen door het team dat de wedstrijd ‘Kookclub van het jaar 2019’ van Elle Eten won. Dit team vormt tevens de jury van deze wedstrijd. Daarnaast zijn er nog enkele prijzen ter beschikking gesteld door individuele leden of door de club. De prijzen worden aanvaard in de staat waarin ze verkeren, zonder aanspraak op garantie of vervanging.

De organisatie van de wedstrijddag: de deelnemers verzamelen zich in de aula van SG GR op zaterdag 2 maart vanaf 10:30. Eerst wordt de individuele theorietest afgelegd: die begint om 11:00 uur.

Om 11:45 wordt op basis van het lot bepaald wie welk gerecht kookt; daarmee wordt ook bepaald wie met wie kookt. Daarna wordt de mystery box van het voorgerecht onthult. Een kwartier later de mystery box van het tweede gerecht, etc.

De deelnemers mogen bij het bereiden van hun gerecht gebruik maken van alle in de keuken aanwezige ingrediënten, kruiden, specerijen, machines en apparaten.

De juryleden verzorgen een eenvoudige lunch voor de deelnemers en andere aanwezigen.

Drie uur nadat de deelnemers aan het eerste gerecht zijn begonnen wordt dit aan de jury gepresenteerd. Het tweede gerecht  15 minuten na het eerste gerecht, enzovoort, steeds met een interval van 15 minuten. Na het uitserveren en beoordelen van het laatste gerecht gaat de jury in beraad en presenteert spoedig daarna de einduitslag. Daarna mogen de deelnemers in volgorde van rangorde een prijs uitzoeken.