Bestuur, Statuten en HHR

Voorzitter Henk Lüken, secretaris Jan Boeren en penningmeester Els Kroese vormen op dit moment het bestuur van Cuisine Culinaire Purmerend (CCP). Zij zijn ook de drie initiatiefnemers die CCP op 15 december 2015 hebben opgericht. Vanaf januari 2016 is CCP actief. Ondertussen koken we met vier kookgroepen. elke groep kookt eenmaal per maand. In de maanden juli en augustus koken we niet.

CCP heeft alleen gemengde groepen, er is veel interactie tussen die groepen – je kunt bijna altijd met een andere groep meekoken als je op de kookdag van je eigen brigade verhinderd bent – en er zijn ongeveer twee keer zoveel vrouwen als mannen lid.

CCP wil met niet meer dan vier kookgroepen koken en wil niet meer dan 48 leden. Een brigade bestaat idealiter uit twaalf leden.

De Statuten van de vereniging vind je hier

Het Huishoudelijk Reglement vind je hier

 

Cuisine Culinaire Purmerend is een van de een-en-twintig autonome kookverenigingen onder de koepel van Cuisine Culinaire Nederland (CCN). De website van CCN geeft veel informatie over de missie en doelstellingen van onze verenigingen en laat zien wat ons bindt